Prezes [synonimy]

  • Prezydent.
  • Szef.
  • Dyrektor.
  • Dziekan.
  • Marszałek.
  • Kierownik.
  • Zwierzchnik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]