Proces historyczno-literacki

Proces historyczno-literacki to przeobrażenia, jakim podlega literatura w czasie historycznym. Najważniejsze z aspektów to:

  • ilościowy przyrost dzieł pisarskich, systematyczne przybywanie nowych utworów, krytycznych artykułów prasowych itd.,
  • przemiany w sposobie odbioru dzieł już istniejących, systematyczna interpretacja, polemiki, reinterpretacje, przewartościowania (choćby ze względu na ustrój, a raczej jego zmiany),
  • kształtowanie się i przemiany tradycji literackiej,
  • krystalizowanie i ewolucja dużych całości, okresów czy prądów literackich.