Pomnik powstania styczniowego 1863 w Skarżysku-Kamiennej

W pobliżu zalewu Rejów znajduje się pomnik powstania styczniowego. Na ogrodzonym łańcuchami terenie stoi zniszczony monument, wykonany z bloków piaskowca, na szczycie którego znajdował się orzeł (jastrząb)  zrywający się do lotu. Sylwetka ptaka skradziona został w 1992 roku, jej pocięte części znaleziono na skupie złomu, zespawano je i przekazano do Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Poniżej jest napis 1863-1963. Z tyłu pomnika znajdują sie tabliczki informujące o tragicznej historii tego miejsca, inicjatorach pomnika i wykonawcach odlewu orła.

Pomnik odsłonięto 16 czerwca 1963 roku w trakcie zlotu szlakami walk powstania styczniowego. Niestety pomnik nie wygląda dobrze, nadal bowiem następuje jego dewastacja. Może warto przypomnieć słowa Zbigniewa Herberta: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.