Profil nauczyciela edukacji włączającej

 

Nauczyciel:

  1. Docenia różnorodność uczniów i postrzega ją jako czynnik sprzyjający edukacji.
  2. Wspiera wszystkich uczniów, demonstrując przekonanie, że każdy uczeń dokona znaczących postępów w nauce.
  3. Nastawia się na współpracę, uznaje bezsprzecznie zasadniczą rolę pracy zespołowej i współdziałania.
  4. Dba o indywidualny rozwój zawodowy, rozumiejąc, że nauczanie opiera się na uczeniu się, dlatego bierze na siebie odpowiedzialność własnego doskonalenia się (uczenia) przez całe życie.