„Prometeusz” Jerzego Andrzejewskiego

  • „Prometeusz” Jerzego Andrzejewskiego to dramat o despotyzmie Zeusa.
  • Stanowi syntezę mitu, a nie jego prezentację.
  • Niezwykle istotna jest w utworze pycha, co należy skojarzyć z uważaniem się za kogoś lepszego, zadzieraniem nosa, braku szacunku dla niżej postawionych w hierarchii, zaślepieniem własnymi sukcesami
  • Obrazuje świat, gdzie tyrania, opierając władzę na lęku, sam nie jest go pozbawiona.
  • Utwór jest dialogiem miedzy Prometeuszem a Okeanosem,
  • |Toczy się w czasie kaźni Prometeusza,
  • Taki sposób sprawowania władzy wynika ze strachu przed utratą nadzoru nad poddanymi.