Plakat [słów wyjaśniających kilka]

Plakat to gatunek sztuki użytkowej.

Pełni wiele funkcji, np.

 • informacyjną,
 • propagująca,
 • zachęcającą,
 • reklamująca,
 • przestrzegającą.

By dzieło nazwać plakatem musi spełniać następujące warunki:

 • trafiać w sedno,
 • być przejrzystym,
 • czytelnym dla odbiorców,
 • zaskakiwać,
 • zwracać uwagę.

Plakat może być powiązany z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i życiem społecznym, np.

 • filmem,
 • teatrem,
 • muzyka,
 • organizacjami społecznymi i politycznymi,
 • ważnymi wydarzeniami politycznymi,
 • akcjami, charytatywnymi, społecznymi,
 • zjawiskami społecznymi, typu agresja, przemoc, narkomania. choroby.