Propaganda [synonimy]

  • Popularyzacja.
  • Szerzenie.
  • Rozpowszechnianie.
  • Namowa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]