Promieniowanie [synonimy]

  • Fluorescencja.
  • Świecenie.
  • Światło.
  • Odblask.
  • Fosforescencja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]