Proletariat [synonimy]

  • Klasa robotnicza.
  • Gmin.
  • Środowisko.
  • Zbiorowisko.
  • Grupa społeczna.
  • Pospólstwo.
  • Plebs.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]