Produkt [synonimy]

  • Wyrób.
  • Towar.
  • Artykuł.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]