Produkować [synonimy]

  • Wytwarzać.
  • Robić.
  • Tworzyć.
  • Budować.
  • Montować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]