Produkcja [synonimy]

  • Wyrób.
  • Fabrykacja.
  • Twórczość.
  • Dzieło.
  • Budowa.
  • Wytwórczość.
  • Przetwórstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]