Proch [synonimy]

  • Miał.
  • Proszek.
  • Puder.
  • Pył.
  • Pyłek.
  • Kurz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]