Procesować się [synonimy]

  • Sądzić się.
  • Prawować się.
  • Występować z procese4m.
  • Powództwo.
  • Kłócić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]