Problematyka [synonimy]

  • Tematyka.
  • Problem.
  • Zagadnienie.
  • Ogół problemów.
  • Ogół zagadnień.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]