Prędki [synonimy]

 • Błyskawiczny.
 • Szybki.
 • Chyży.
 • Rączy.
 • Wiatronogi.
 • Rwący.
 • Chybki.
 • Szybkonośny.
 • Bystry.
 • Energiczny.
 • Natychmiastowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]