Propagandowy [synonimy]

  • Agitacyjny.
  • Reklamowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]