Propozycja [synonimy]

  • Kontrpropozycja.
  • Wniosek.
  • Oferta.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]