Proroczy [synonimy]

  • Wieszczy.
  • Wróżbiarski.
  • Wróżebny.
  • Przepowiadający.
  • Sybilliczny.
  • Wieszczbiarski.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]