Propozycja

Idź na dwór zobaczyć, czy Cię tam nie ma!?.