Gilgamesz

 • Bohater eposu sumeryjskiego z I połowy II tysiąclecia p.n.e.
 • Dzieło uważane jest za jedno z najstarszych na świecie.
 • Zaliczany jest do gatunku eposu bohaterskiego, podobnie jak :
 • **** „Mahabharata” (dzieło starohinduskie),
 • **** „Iliada” i „Odyseja” (epopeje greckie),
 • ****  „Kalewala” (epos fiński).
 • „Gilgamesz. Epos starożytnego Dwurzecza”, znany jest z 12 rozproszonych tabliczek.
 • Odnaleziono je w latach 1853-1874.
 • Pochodziły z biblioteki króla Asurbanipala (669-629 p.n.e) w Niniwie.
 • Ich częścią są też wizerunki rzeźbiarskie i płaskorzeźby (m.in. z pałacu Sargona).

 • Epos przedstawia losy legendarnego władcy miasta Uruk.
 • Był to piąty król, drugiej dynastii.
 • Losy króla „przeplatają się” z historią  jego przyjaciela Enkidu, „wielkoluda słonecznego z boską siłą”.
 • By on wg eposu w dwóch trzecich bogiem, w jednej trzeciej człowiekiem.
 • Był pierwszym budowniczym, jak opowiada historia „murami otoczy warowne miasto Uruk”.
 • Zainspirował niejako spisanie poematu, ponieważ wyrył w kamieniu „powieść o trudach”.
 • Gilgamesz 2 tys. lat przed „Biblią” opowiada o potopie.