Impresjonizm w literaturze polskiej

 • Impresjonizm to sposób obrazowania utrwalający w utworze chwile ulotne, indywidualne, trudne do uchwycenia.
 • To rejestracja trudnych do nazwania wrażeń i stanów psychicznych.
 • Wiąże się z malarską „wrażeniowością”.

Cechy:

 • Barwność widzenia (uwrażliwienie na kolor).
 • Muzyczność (eksperymenty dźwiękowe).
 • Podmiotowość widzenia (zapis nastroju podmiotu lirycznego, liryczny emocjonalny opis).

 • W Polsce impresjonizm zapoczątkował S. Witkiewicz.
 • Przykładem mogą być utwory „Lato w Połądze”, „Tatry w śniegu”, „Na przełęczy”.
 • Malarskie spojrzenie rzeczywistości odnaleźć można w twórczości F. Faleńskiego, M. Konopnickiej, A. Asnyka./
 • W Młodej Polsce impresjonistyczne spojrzenie prezentowali: K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, A. Lange, L. Staff.
 • W dramacie stosował impresjonistyczne obrazy S. Wyspiański oraz T. Miciński.
 • Pojawia się również w powieściach S. Żeromskiego, W. Berenta.