Inskrypcja

  • Napis na monumencie.
  • Stare napisy wykute w kamieniu , metalu, na nagrobkach, stellach, macebach czy innych monumentach.
  • Najstarsze to ryty skalne, pochodzące z paleolitu i neolitu obrazujące ludzi, zwierzęta i abstrakcyjne rysunki.

Najstarsze przykłady inskrypcji to:

  • Mezopotamia, fragmenty księgi rachunkowej na glinianych tabliczkach, III -IV wiek p.n.e.,
  • Egipt, najstarsze datowane na III wiek p.n.e.,
  • Chiny, ryty na skorupach żółwich z XXVI wieku p.n.e.