Metrum

  • Ogólna zasada wierszowania.
  • Zgodnie z tradycją a retoryki antycznej najmniejsza rytmiczna jednostka miary wierszowej.
  • Powtarza się w wersie, określa jego format.
  • Liczy najczęściej od 5 do 8 wersów.
  • We współczesnej poezji nazywa się wersologią.
  • Nazwa wynika niejako z wartościowania rytmu.
  • Często jest z tym zjawiskiem utożsamiana.