Prosto [synonimy]

  • Pod sznur.
  • Równo.
  • Ładnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]