Prostota [synonimy]

  • Naturalność.
  • Poufałość.
  • Bezpośredniość.
  • Nieskrępowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]