Prostować się [synonimy]

  • Prężyć.
  • Wyprężać.
  • Przeciągać.
  • Wyciągać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]