Prosty [synonimy]

  • Normalny.
  • Przeciętny.
  • Skromny.
  • Nieskomplikowany.
  • Niezłożony.
  • Niewystawny.
  • Niewyszukany.
  • Niewymyślny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]