Prośba [synonimy]

  • Wołanie.
  • Modły.
  • Żebranina.
  • Wezwanie.
  • Zaklęcie.
  • Błaganie.
  • Podanie.
  • Petycja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]