Protestować [synonimy]

  • Oponować.
  • Występować z protestem.
  • Zgłaszać zastrzeżenia.
  • Wnosić protest.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]