Prowidencjalizm

  • Pogląd wyrażający przekonanie o zaplanowaniu przez Boga rzeczywistości.
  • W dziele tym Stwórca brał pod uwagę wszelkie okoliczności.
  • Człowiek wg tej teorii miał możliwość wpływania na beg historii, ale w ograniczony sposób.
  • Nie wolno mu było przekraczać niewzruszonych podstaw boskiej konstrukcji świata.