Proza rytmiczna

  • Odmiana prozy uformowana pod względem brzmieniowym w taki sposób, aby powtarzały się w niej podobnie zbudowane odcinki, np. wyrazy o takim samym akcencie lub podobnej liczbie sylab.
  • Ta powtarzalność jest źródłem rytmizacji (rytm), której często towarzyszy stosowanie rymów (proza rymowana).
  • Proza rymowana jest zjawiskiem literackim pośrednim między prozą a wierszem.
  • Jej tradycję stanowią wzory literatury oratorskiej, prozy biblijnej oraz prozy poetyckiej.