Prozopopeja

  • Włączenie w obręb tekstu poetyckiego lub oratorskiego jawnie zmyślonych wypowiedzi i przypisanie ich postaciom, ktore na pewno nie zabierały głosu w danej sprawie, np.
    • bóstwom,
    • bohaterom,
    • zmarłym przodkom,
    • upersonifikowanym pojęciom, ideom i zjawiskom.
  • Prozopopeja stanowiła istotny element wspierający argumentację mówcy i była bardzo przydatną figura retoryczną.