Prymitywizm

  • Nurt w literaturze i sztuce XX wieku.
  • Wyróżniał sie tendencjami do sprzeciwu cywilizacji technicznej i modelom organizacji społecznej.
  • Zwolennicy prymitywizmu popierali koncepcję powrót do natury, spontanicznego wyrażania emocji, przeżyć.
  • Prymitywizm przejawiał sie kultem dzikości i barbarzyństwa  oraz nawiązywaniem do kultury ludowej, a nawet jarmarcznej.