Próżność [synonimy]

  • Snobizm.
  • Fanfaronada.
  • Bufonada.
  • Chełpliwość.
  • Samochwalstwo.
  • Megalomania.
  • Mania wielkości.
  • Pycha.
  • Zarozumialstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]