Aprobować [wyrazy przeciwstawne]

  • Aprobować, uznawać coś za dobre, akceptować, przyjmować, zatwierdzać, uznawać.
  • Przeciwstawne:
    • dezaprobować,
    • ganić,
    • potępiać,
    • odrzucać.