Rządy Jana Kazimierza

 • Lata 1648-1668).
 • Przejęcie władzy przez magnaterię:
  • 1652 poseł Władysław Siciński, za namową Janusza Radziwiłła, przez użycie liberum veto zerwał sejm.
 • Nieudane próby reformy państwa:
  • wokół króla skupiła się grupa możnych, chcących przeprowadzić następujące reformy państwa: skarbowe, głosowanie większością, elekcja vivente rege (za życia króla), powołanie rady złożónej z senatorów i posłów jako doradczego organu wykonawczego.
 • Opór części magnaterii broniącej „złotej wolności”:
  • w 1661 roku zawiązanie Związku Święconego, żądanie wypłaty zaległego żołdu, obrona przywilejów szlacheckich,
  • założenie Związku Pobożnego przez zwolenników króla i reform,
  • rabunki na terenie kraju zmusiły sejm do zapłacenia zaległego żołdu w 1662 roku, rozwiązanie związków.
 • Rokosz Jerzego Lubomirskiego (1665-1666):
  • pokonanie wojsk królewskich pod Częstochową i Mątwami,
  • skazanie Lubomirskiego na banicję (wygnanie),
  • wycofanie się króla z planów reform.
 • Abdykacja króla w 1668 roku.