Innowacje słownikowe

 • Słownictwo jest „najruchliwszą”, najmniej ustabilizowaną dziedziną języka.
 • Zmiany słownikowe różnią sie zasadniczo od przeobrażeń gramatycznych.
 • Wywołuję je na ogół bodźce zewnętrzne (społeczne, gospodarcze), w znacznie zaś mniejszym stopniu decydują o nich czynniki wewnątrzsystemowe.
 • Rozwój słownictwa stanowi niejako lustrzane odbicie przeobrażeń rzeczywistości.
 • Zanik jakiś zjawisk pociąga za sobą automatycznie wyjście  z obiegu odpowiednich nazw.
 • Przykładem mogą być stare nazwy odzieży, np.:
  • kontusz,
  • bekiesza,
  • delia,
  • dolman,
  • żupan,
  • mantyla.
 • Pojawienie się nowych przedmiotów jest jednoznaczne ze wzbogaceniem zasobu słownego o ich nazwy, np.
  • poduszkowiec,
  • odkurzacz,
  • satelita.
 • Działają jednak ewolucji słownictwa i pewne tendencje ogólne, niezależne od doraźnych potrzeb nazywania określonych zjawisk.
 • W ich powstawaniu można dopatrzyć się bodźców, które działają w zakresie odmiany wyrazów i w składni, co znaczy o dążności do precyzji i tendencji do ekonomiczności struktur językowych.