Zadania

W czasie mgły latarnik wyje na latarni i tym ostrzega okręty.