Pryta

SiO2 jest to wino, na które mój tato mówi „pryta” lub „siara”.