Otwory

Słowianie mieszkali w drewnianych domach z których dym wychodził mniejszymi a Słowianie większymi otworami.