Przeciętny [synonimy]

  • Banalny.
  • Oklepany.
  • Szary.
  • Tuzinkowy.
  • Taki sobie.
  • Szablonowy.
  • Normalny.
  • Prosty.
  • Lichy.
  • Pospolity.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]