Przebywać [synonimy]

  • Być.
  • Siedzieć.
  • Nie wytykać nosa.
  • Tkwić.
  • Gościć.
  • Bawić.
  • Przesiadywać.
  • Wiekować.
  • Nie ruszać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]