Przebiegłość [synonimy]

  • Chytrość.
  • Premedytacja.
  • Dyplomacja.
  • Spryt.
  • Przewrotność.
  • Wyrafinowanie.
  • Przemyślność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]