Przebieg [synonimy]

  • Ciąg.
  • Tok.
  • Rytm.
  • Kolejność.
  • Stan.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]