Przebaczać [synonimy]

  • Ułaskawiać.
  • Zapominać.
  • Darować.
  • Puścić w niepamięć.
  • Uniewinniać.
  • Godzić się.
  • Odpuszczać.
  • Rehabilitować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]