Prywatny [synonimy]

  • Nieurzędowy.
  • Domowy.
  • Rodzinny.
  • Własny.
  • Nieoficjalny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]