Próżny [synonimy]

  • Pusty.
  • Czczy.
  • Bezludny.
  • Odludny.
  • Opuszczony.
  • Ustronny.
  • Bezpański.
  • Wolny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]