Przeciwieństwo [synonimy]

  • Przeciwwaga.
  • Antyteza.
  • Sprzeczność.
  • Niezgodność.
  • Kontrast.
  • Odwrotność.
  • Przeciwskazanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]