Przeciwnik [synonimy]

  • Oponent.
  • Nieprzyjaciel.
  • Wróg.
  • Napastnik.
  • Współzawodnik.
  • Opozycjonista.
  • Adwersarz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]